Kế hoạch chiến lược SFHSA + Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên SFHSA: 2022-2023
Báo cáo mới này tôn vinh công việc đáng kinh ngạc của nhân viên và đối tác của chúng tôi, những người làm việc không mệt mỏi mỗi ngày để giúp người dân San Franciscans không chỉ đáp ứng các nhu cầu cơ bản mà cuối cùng là phát triển. Xem báo cáo.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value