Chương Trình Chăm Sóc Ban Ngày dành cho Người Lớn

Các Chương Trình Chăm Sóc Ban Ngày dành cho Người Lớn cung cấp các dịch vụ chăm sóc ban ngày cho những người lớn cần hỗ trợ trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày không liên quan đến y tế và cho những trường hợp có khả năng bị suy giảm nhận thức. Các dịch vụ được cung cấp theo kế hoạch chăm sóc cá nhân trong một chương trình toàn diện được xây dựng bài bản, có giấy phép của Ban Cấp Phép Chăm Sóc Cộng Đồng thuộc Sở Dịch Vụ Xã Hội.

Nhóm dịch vụ bao gồm các hoạt động xã hội và giải trí, chăm nom, theo dõi sức khỏe, quản lý dùng thuốc, bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ cũng như đưa đón. Chúng tôi cũng hỗ trợ dịch vụ chăm sóc thay thế tạm thời, giáo dục và tư vấn cho các gia đình và người chăm sóc.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ:

Catholic Charities
50 Broad Street, San Francisco, CA 94112
Bản đồ và hướng đi
(415) 452-3500
Giờ Phục Vụ của Chương Trình: 10:00 sáng đến 3:00 chiều các ngày thường trong tuần
Giờ Làm Việc của Văn Phòng: 9:30 sáng đến 5:00 chiều các ngày thường trong tuần

Self Help for the Elderly
408 22nd Avenue, San Francisco, CA 94121
Bản đồ và hướng đi
(415) 677-7556
Giờ Phục Vụ của Chương Trình: 9:30 sáng đến 2:30 chiều các ngày thường trong tuần
Giờ Làm Việc của Văn Phòng: 9:00 sáng đến 5:00 chiều các ngày thường trong tuần

Institute on Aging
3575 Geary Boulevard, San Francisco, CA 94118
Bản đồ và hướng đi
(415) 750-4111
ioaging.org
Giờ Phục Vụ của Chương Trình: 9:30 sáng đến 2:30 chiều các ngày thường trong tuần
Giờ Làm Việc của Văn Phòng: 8:00 sáng đến 5:00 chiều các ngày thường trong tuần

Kimochi Home
1531 Sutter Street, San Francisco, CA 94109
Bản đồ và hướng đi
(415) 922-9972
kimochi-inc.org
Giờ Phục Vụ của Chương Trình: 10:00 sáng đến 3:00 chiều các ngày thường trong tuần
Giờ Làm Việc của Văn Phòng: 9:00 sáng đến 5:00 chiều các ngày thường trong tuần

Openhouse + On Lok Community Day Services
75 Laguna Street, San Francisco, CA 94102
Bản đồ và hướng đi
(415) 292-8302
onlok.org
Giờ Phục Vụ của Chương Trình: 10:00 sáng đến 4:00 chiều thứ Ba đến thứ Bảy
Giờ Làm Việc của Văn Phòng: 9:00 sáng đến 5:00 chiều các ngày thường trong tuần

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value