Người nhận IHSS Trở thành Người Nhận Chăm Sóc Tại Gia

 1. 1

  Đáp ứng tiêu chí về tính đủ điều kiện

  • Sống tại nhà hoặc chỗ tạm trú mà không phải trong cơ sở chăm sóc cư trú, viện dưỡng lão hoặc bệnh viện.
  • Nhận Medi-Cal hoặc đủ điều kiện nhận Medi-Cal.
  • Chứng minh bản thân cần được giúp đỡ thực hiện các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.
 2. 2

  Nộp đơn xin theo một trong những cách sau đây:

 3. Sau khi đơn xin của quý vị được xem xét, quý vị phải đủ điều kiện nhận Medi-Cal. Nếu quý vị đã nhận Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (Supplemental Security Income, SSI) và/hoặc Medi-Cal, hãy chuyển sang Bước 4.

 4. 3

  Đủ điều kiện nhận Medi-Cal

  • Chờ nhân viên xét duyệt tính đủ điều kiện liên hệ với quý vị để đặt lịch phỏng vấn.
  • Dự trù thời gian để tham gia buổi phỏng vấn này với thời lượng tối đa 90 phút và xuất trình giấy tờ chứng minh thu nhập và nguồn lực hỗ trợ (bản sao kê ngân hàng).
 5. 4

  Được nhân viên xã hội đánh giá

  • Sau khi Medi-Cal của quý vị được xác nhận chính thức, hãy chờ nhân viên xã hội của IHSS liên hệ với quý vị để đặt lịch hẹn nhằm đánh giá khả năng thực hiện các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của quý vị. Quý vị có thể được yêu cầu thực hiện hoặc mô tả các nhiệm vụ đơn giản, chẳng hạn như chứng minh tầm vận động.
  • Quý vị cũng có thể được yêu cầu cung cấp danh sách các loại thuốc được kê đơn và thông tin của bác sĩ.
  • LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ COVID-19: Trong đại dịch COVID-19, chúng tôi đã sửa đổi quy trình đánh giá để đảm bảo an toàn cho quý vị:
   • Công tác đánh giá sẽ tạm thời được thực hiện qua cuộc gọi video hoặc điện thoại.  Chúng tôi sẽ tiến hành thăm khám tại nhà nếu người nộp đơn xin không thể tham gia buổi đánh giá qua video hoặc điện thoại.
   • Giấy tờ sẽ được gửi cho quý vị qua đường bưu điện và quý vị phải gửi lại trong vòng 60 ngày kể từ ngày đánh giá qua video hoặc điện thoại. 
 6. Xem video về Đánh Giá và Dịch Vụ IHSS (English | Español | 中文) để biết thêm thông tin.

 7. 5

  Nộp Mẫu Chứng Nhận Chăm Sóc Sức Khỏe SOC 873

  • Hãy yêu cầu chuyên gia y tế được cấp phép xác minh nhu cầu IHSS của quý vị bằng cách điền thông tin vào Mẫu SOC 873. LƯU Ý: Chuyên gia y tế được cấp phép bị cấm tính phí cho việc hoàn thành mẫu chứng nhận này. Tìm hiểu thêm
 8. Nếu được chấp thuận, IHSS sẽ thông báo cho quý vị về loại hình dịch vụ, ngày bắt đầu và số giờ IHSS mỗi tháng đã được phê chuẩn cho quý vị. Nếu dịch vụ bị từ chối, quý vị có thể khiếu nại quyết định ở cấp tiểu bang.

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?