Tuyển Mộ Nhà Cung Cấp IHSS

Tìm và thuê một Nhà cung cấp

Nếu bạn đã chọn một Nhà cung cấp, người có thể là bạn bè hoặc thành viên gia đình:

Tìm hiểu thêm về việc thuê và quản lý Nhà cung cấp:

Để thay đổi Nhà cung cấp IHSS của quý vị:

Bạn có thể yêu cầu Dịch vụ Nhà cung cấp Sao lưu (BUPS) cho các dịch vụ ngắn hạn, thiết yếu:

  • Bạn được xuất viện từ bệnh viện hoặc cơ sở khác mà không cần chăm sóc tại nhà.
  • Nhà Cung Cấp IHSS thường lệ của quý vị không thể hỗ trợ tức thời.
  • Quý vị chưa tuyển mộ Nhà Cung Cấp IHSS.

Thời điểm yêu cầu dịch vụ sao lưu:

  • Trong giờ làm việc: Hãy gọi cho Nhân Viên Xã Hội IHSS của quý vị để được giới thiệu đến Cơ Quan Công Quyền IHSS. Nếu bạn cần liên hệ với Nhân viên Xã hội, hãy gọi (415) 355-6700.
  • Sau 5:30 chiều, vào các ngày lễ và cuối tuần: Xin gọi cho Cơ Quan Công Quyền IHSS (415) 243-4477.
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value