Người Nhận IHSS Tuyển Mộ Nhà Cung Cấp IHSS

Nếu quý vị muốn tuyển mộ bạn bè hoặc thành viên trong gia đình làm Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (In-Home Supportive Services, IHSS) của mình:

Bắt đầu tìm kiếm Bác sĩ Chăm sóc Tại gia bằng cách xem video Chăm sóc Tại gia (Tiếng Việt | 中文 | Español) hoặc tờ rơi, sau đó:

 • Được IHSS giới thiệu đến Cơ Quan Công Quyền để nhận trợ giúp tìm kiếm Nhà Cung Cấp IHSS.
 • Chia sẻ với nhân viên tư vấn của Cơ Quan Công Quyền về tiêu chí ưu tiên và nhu cầu chăm sóc của quý vị khi nhận cuộc gọi đến của nhân viên tư vấn đó.
 • Nhận danh sách năm Nhà Cung Cấp IHSS được đề xuất từ nhân viên tư vấn.
 • Phỏng vấn các nhà cung cấp được đề xuất qua điện thoại để xác định nhà cung cấp phù hợp với quý vị nhất. Quý vị có thể gọi cho nhân viên tư vấn của Cơ Quan Công Quyền IHSS nếu quý vị có thắc mắc. 
 • Đảm bảo Nhà Cung Cấp IHSS đáp ứng các yêu cầu về vắc-xin COVID-19 do Sở Y Tế Công Cộng California ban hành.

Nếu quý vị không còn hợp tác với Nhà Cung Cấp IHSS được chỉ định của mình nữa:

 • Gọi cho Nhân Viên Xã Hội về IHSS của quý vị hoặc Trung Tâm Trợ Giúp Nhà Cung Cấp Độc Lập (Independent Provider Assistance Center, IPAC) cho IHSS theo số (415)-557-6200 để cập nhật các thay đổi, bao gồm cả ngày cung cấp dịch vụ gần đây nhất của Nhà Cung Cấp IHSS của quý vị.
 • Yêu cầu IPAC cung cấp Gói Nhà Cung Cấp Độc Lập (Independent Provider Packet, IPP) để tuyển mộ Nhà Cung Cấp IHSS mới.Hoặc tải xuống tại đây: Tiếng ViệtTiếng Tây Ban Nha | 中文русскийTiếng PhilipinTiếng Việt

Dịch Vụ Nhà Cung Cấp Dự Phòng (BUPS) cung cấp các dịch vụ chăm sóc cá nhân ngắn hạn, ngay lập tức nếu quý vị là Người Nhận Chăm Sóc Tại Gia và:

 • Quý vị xuất viện hoặc một cơ sở khác mà không có ai ở nhà để hỗ trợ.
 • Nhà Cung Cấp IHSS thường lệ của quý vị không thể hỗ trợ tức thời.
 • Quý vị chưa tuyển mộ Nhà Cung Cấp IHSS.
 • Quý vị cần chăm sóc cá nhân mà không thể đợi cho đến lần khám IHSS theo lịch trình tiếp theo.

Yêu cầu BUPS

 • Trong giờ làm việc, hãy gọi cho nhân viên xã hội IHSS của quý vị để họ gửi giấy giới thiệu đến Cơ Quan Công Quyền. Một nhân viên tư vấn sẽ gọi cho bạn, đánh giá nhu cầu của bạn và chỉ định cho bạn một nhà cung cấp dịch vụ dự phòng.  (Để biết số điện thoại của nhân viên xã hội của quý vị, hãy gọi số (415) 355-6700.) 
 • Sau 5:30 chiều và vào các ngày lễ và cuối tuần, hãy gọi số (415) 243-4477

Chương trình Cố vấn Cơ quan Công quyền cung cấp hướng dẫn về việc tuyển dụng và quản lý Nhân viên Chăm sóc Tại gia của quý vị.

Video giám sát nhà cung cấp của bạn (Tiếng Việt | Tiếng Tây Ban Nha | 中文) tờ rơi cung cấp lời khuyên về cách giao tiếp hiệu quả với Nhà cung cấp IHSS của bạn, duy trì sự riêng tư và bảo vệ thông tin cá nhân.

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value