Tài nguyên Các buổi Thông tin Gia đình

Các Phiên Thông tin giải thích quy trình Phê duyệt Gia đình Tài nguyên (RFA) và trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến RFA. Việc tham dự và hoàn thành Phiên Thông tin là bắt buộc đối với tất cả những người nộp đơn xin nuôi dưỡng hoặc nhận nuôi một đứa trẻ trong dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng.

Liên hệ với chúng tôi qua email Fosterinfo@sfgov.org hoặc điện thoại (415) 558-2200 để đăng ký một trong các phiên sau:

  • Bằng tiếng Anh: Thứ Tư hàng tuần, 6.00 đến 7:30 tối
  • Bằng tiếng Tây Ban Nha: Thứ Tư thứ 4 của tháng, 6:00 đến 7:30 tối

Chúng tôi mong được thông báo cho bạn về:

  • Hoàn thành đơn xin nuôi dưỡng hoặc nhận nuôi trẻ em trong cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng
  • Đánh giá tòa nhà và đất đai xung quanh
  • Đánh giá tính lâu dài
  • Kiểm tra dấu vân tay
  • Sàng lọc sức khỏe
  • Đào tạo trước khi cung cấp dịch vụ

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với đường dây nóng tuyển dụng của chúng tôi theo số(415) 558-2200.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value