Địa Điểm Nhận Thực Phẩm Miễn Phí tại San Francisco

Các tổ chức cộng đồng của chúng tôi và các tổ chức khác cung cấp bữa ăn và hàng tạp hóa miễn phí cho cư dân San Francisco có nhu cầu.

Quan trọng:
Trước khi đến địa điểm, vui lòng kiểm tra "Tính Đủ Điều Kiện" của mỗi địa điểm và gọi điện để xác nhận địa điểm đó còn thực phẩm không cũng như giờ phân phát thực phẩm.

APAFSS(
415) 617-0061

518 Grant Avenue
Thứ Hai 12:00 trưa đến 2:30 chiều
Đủ điều kiện: Cư trú tại 94133/94108

50 Raymond Ave
Thứ Năm, 12:00 trưa đến 2:00 chiều
Đủ điều kiện: Cư trú của 94134

Bayanihan Equity Center
1010 Mission St., Suite C, (415) 255-2347 
Thứ Năm ngày 1 và 3 của tháng, 3–4:30 chiều
Đủ điều kiện: Cư dân SF, người lớn tuổi (60+), người khuyết tật

Booker T. Washington
800 Presidio Ave., (415) 928-6596 x102
Thứ Sáu, 3: 30-6 chiều
Đủ điều kiện: Cư trú của mã zip 94117, 94115 hoặc 94102; có con tham gia chương trình sau giờ học

Chinatown YMCA 
855 Sacramento St., (415) 576-9622
Thứ Tư 11:30 sáng - 12:30 trưa
Đủ điều kiện: Cư trú của mã zip 94108 hoặc 94133

Curry Senior Center
520 Turk St., (415) 920-1351
Thứ Năm, 10 giờ sáng – 1 giờ
chiềuĐủ điều kiện: Cư trú của mã zip 94102

Chợ nhỏ (Dịch vụ Cộng đồng Phố Dolores)
1050 South Van Ness St.
Thứ Tư, 12–4 giờ
chiềuĐủ điều kiện: Cư trú tại 94110

La Ofrenda (HOMEY)
2070 Mission St., (415) 658-7144 (thoại)
Thứ Năm, 12:00 trưa đến 4:00 chiều; Thứ Sáu, 1:00 chiều đến 4:00 chiều; Thứ Bảy, 9:00 sáng đến 1:00 chiều  
Đủ điều kiện: Cư trú tại 94110

Nhiệm vụ YMCA
4080 Mission St., (415) 586-6900
Thứ Ba, 9 giờ
sángĐiều kiện: Cư dân Quận 11

Refettorio San Francisco (Hy vọng nông nghiệp)
690 Van Ness Ave.
Thứ Sáu, 2–4:30 chiều
Điều kiện tham gia: Được giới thiệu bởi các tổ chức đối tác

Tự lực cho người cao tuổi
2601 40th Ave., (415) 566-2845
Thứ Tư 1: 30-4: 30 chiều
Đủ điều kiện: Bằng chứng về địa chỉ trong mã zip 94116 , 94122 hoặc 94132

SF-Marin Food Bank 
Sử dụng Trình Định Vị để tìm kiếm hàng tạp hóa gần quý vị
Tính đủ điều kiện: Cư dân SF

Tenderloin Neighborhood Development Corporation (TNDC) 

Supportive Housing Pantry
210 Golden Gate Ave.
Từ 9:15 sáng đến 11:00 trưa vào các ngày thứ Năm
Tính đủ điều kiện: Cư Dân ở Tòa Nhà Cụ Thể

Central Tenderloin Neighborhood Pantry
210 Golden Gate Ave.
Thứ Năm, 1–2:15 chiều
Đủ điều kiện: Cư trú trong mã zip 94102, 94103 hoặc 94109

Willie B. Kennedy Pantry
1239 Turk St., wbkp@tndc.org
Thứ Hai, 11:30 sáng – 12:30 trưa
Đủ điều kiện: Cư trú trong mã zip 94115, người lớn tuổi (60+)

Các địa điểm Tenderloin Neighborhood Development Corporation (TNDC)
Nhiều Địa Điểm
(415) 519-4937
Từ 10:00 sáng đến 2:30 chiều vào thứ Ba hoặc thứ Tư thứ ba mỗi tháng
Tính đủ điều kiện: Cư dân của TNDC, ưu tiên người đến trước

Chương trình sau giờ học thăn (TASP)
225 Eddy St., (415) 776-8407
Từ 4:00 chiều đến 5:00 chiều vào các ngày thứ Hai
Tính đủ điều kiện: Người tham gia Tenderloin After-School Program (TASP)

Kain Na
1340 4th St., lets.eat@tndc.org
Thứ Sáu, 2–5:30 chiều,Thứ Bảy, 10 giờ sáng – 12 giờ
đêmĐủ điều kiện: Cư trú trong mã zip 94158

Trung tâm Vùng lân cận Richmond
415-513-3048

George Peabody ES, 251 6th Ave
Thứ Hai, 3-4 giờ chiều

Lafayette ES, 4545 Anza St
Thứ Ba, 3-4 giờ chiều

One Richmond, 802 Clement
Thứ Tư, 1-4 giờ chiều

Trung tâm Vùng lân cận Richmond, 741 Đại lộ
30 Thứ Năm, 2: 30-4 giờ chiều, Thứ Sáu, 1-3: 30 chiều

Điều kiện: Cư dân Quận 1 (94121,94118)

Glide Memorial
330 Ellis St., (415) 674-6000
Từ 8:00 sáng đến 9:00 sáng, từ 12:00 trưa đến 1:00 chiều, từ 4:00 chiều đến 5:00 chiều vào các ngày thường trong tuần
Từ 12:00 trưa đến 1:00 chiều vào cuối tuần (bữa trưa đóng túi)
Tính đủ điều kiện: Tất cả mọi người đều được chào đón.

Mother Brown's Dining Room
2111 Jennings St., (415) 671-1100
Từ 7:00 sáng đến 9:00 sáng, 12:30 trưa, từ 5:00 chiều đến 7:00 tối
Tính đủ điều kiện: Tất cả mọi người đều được chào đón.

St. Anthony's Dining Room
121 Golden Gate Ave., 1st Floor, (415) 241-2600
7:00 sáng, từ 10:00 sáng đến 1:30 chiều, từ 2:00 chiều đến 3:00 chiều
Tính đủ điều kiện: Tất cả mọi người đều được chào đón.

Booker T. Washington
800 Presidio Ave., (415) 928-6596 x102
Thứ Sáu, 3: 30-6 chiều
Đủ điều kiện: Cư trú của mã zip 94117, 94115 hoặc 94102; có con tham gia chương trình sau giờ học

Chinatown YMCA 
855 Sacramento St., (415) 576-9622
Thứ Sáu 10 giờ sáng - 1 giờ chiều; Tính đủ điều kiện: Người từ 60 tuổi trở lên hoặc người từ 18 đến 59 tuổi bị khuyết tật
Từ 6:00 chiều đến 8:00 tối vào các ngày thứ Bảy; Tính đủ điều kiện: Các gia đình tại SF hiện đang sống trong căn hộ một phòng (Single-Room Occupancy, SRO) ở Chinatown

Refettorio San Francisco (Hy vọng nông nghiệp)
690 Van Ness Ave.
Thứ Ba và Thứ Tư, 5-7 giờ
chiềuĐiều kiện tham gia: Được giới thiệu bởi các tổ chức đối tác

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?