Disclaimer

Thông tin được trình bày trên Trang web này được thu thập, duy trì và cung cấp để thuận tiện cho người đọc. Mặc dù mọi nỗ lực được thực hiện để giữ cho thông tin đó chính xác và cập nhật, Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh Thành phố và Quận San Francisco không chứng nhận tính xác thực của thông tin bắt nguồn từ bên thứ ba.

Trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh Thành phố và Quận San Francisco sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào được thực hiện hoặc thiếu sót được thực hiện do phụ thuộc vào bất kỳ thông tin nào có trong tài liệu này từ bất kỳ nguồn nào cũng như Thành phố và Quận sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào khác từ bất kỳ sự phụ thuộc nào như vậy.

Copyright

Tất cả các tài sản biên tập và sáng tạo trên trang web này, bao gồm cả mã được sử dụng để tạo các trang web, được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế. Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh Thành phố và Quận San Francisco bảo lưu mọi quyền đối với nội dung này.

Khả năng tương thích của trình duyệt

Trang web của Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh San Francisco hỗ trợ các phiên bản mới nhất của Internet Explorer, Firefox, Chrome và Safari ở chế độ xem tiêu chuẩn, cũng như Safari và Chrome dành cho thiết bị di động.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value