Sử Dụng CalFresh

Trường hợp sử dụng thẻ Chuyển Phúc Lợi Điện Tử (Electronic Benefits Transfer, EBT) CalFresh

  • Hàng tạp hóa: Sử dụng bản đồ định vị để tìm cửa hàng tạp hóa gần quý vị chấp nhận thẻ EBT.
  • Bữa ăn tại quán hàng: Xem danh sách quán hàng tham gia chương trình chấp nhận thẻ EBT. Lưu ý: Một số quán hàng tham gia chương trình có thể không chấp nhận thẻ EBT tại thời điểm quý vị ghé qua. Quý vị nên trao đổi với quán hàng để xác nhận trước khi đến đó. 
  • Chợ nông sản: Mua sắm tại các chợ chấp nhận thẻ EBT và cung cấp Market Match. Chương trình này cung cấp khoản đối ứng cho việc mua sắm thực phẩm của quý vị tùy theo số tiền quý vị chi tiêu. 
  • EBT Trực Tuyến: Đặt thực phẩm trực tuyến từ Amazon, Walmart và Safeway. 
  • Tã miễn phí: Dành cho các gia đình tham gia CalFresh, Medi-Cal và CalWORKs có con nhỏ dưới ba tuổi.
  • Giao dịch miễn phí hoặc có chiết khấu khác: Cho viện bảo tàng, tiện ích, phương tiện đi lại, tư vấn pháp lý, v.v.

Bảo vệ thẻ EBT của quý vị trước hành vi lừa đảo và gian lận

Sử dụng công cụ trực tuyến mới mang tên ebtEDGE cùng những cách khác để đảm bảo an toàn cho thẻ EBT của quý vị trước hành vi trộm cắp hoặc gian lận.  
Tìm hiểu thêm về các biện pháp bảo vệ EBT và cách yêu cầu hoàn trả phúc lợi EBT bị đánh cắp. Xem tờ rơi ebtEDGE để biết thêm thông tin.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value