Các Dịch Vụ dành cho Người Khuyết Tật + Người Cao Tuổi Chương Trình dành cho Cộng Đồng LGBTQ

Chương Trình Điều Hướng Dịch Vụ Chăm Sóc dành cho Cộng Đồng LGBTQ:  Dự Án Shanti  điều phối các dịch vụ chăm sóc và tình nguyện viên để cung cấp hỗ trợ tinh thần và hỗ trợ người đồng cảnh ngộ thông qua các chuyến viếng thăm thường xuyên với khách hàng. Chương trình cũng cung cấp các nguồn lực hỗ trợ để khách hàng chăm sóc thú cưng, giúp ngăn ngừa sự cô lập.

Dự Án Dịch Vụ Chăm Sóc Chứng Sa Sút Trí Tuệ dành cho Cộng Đồng LGBT Liên Minh Người Chăm Sóc Gia Đình tạo điều kiện cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cho khách hàng mắc chứng sa sút trí tuệ và kết nối họ với các bệnh viện và tổ chức cộng đồng.

Chương Trình Kiến Thức Tài Chính dành cho Cộng Đồng LGBTQHuấn Luyện Quản Lý Tiền Bạc làm việc với từng khách hàng để đạt được kết quả có thể đo lường được, chẳng hạn như thiết lập một tài khoản ngân hàng an toàn và có giá cả phải chăng, giảm ít nhất 10% nợ và thiết lập hoặc cải thiện điểm tín dụng.

Chương Trình Trợ Cấp Nhà ỞQuỹ Q cung cấp trợ cấp nhà ở và quyền tiếp cận các dịch vụ khác để giúp ổn định nhà ở có nguy cơ do tăng tiền thuê nhà hoặc mất thu nhập.

Nhà Ở Giá Rẻ:  Các địa điểm của Openhouse và Mercy Housing cung cấp nhà ở thân thiện với cộng đồng LGBTQ. Cả hai địa điểm đều nằm cạnh Trung Tâm Người Cao Tuổi Thuộc Cộng Đồng LGBT Bob Ross, cung cấp các hoạt động xã hội và giải trí, phòng ăn công cộng, quản lý hồ sơ và các dịch vụ hỗ trợ khác.

Mạng Lưới Hỗ Trợ Người Cao Tuổi & Người Khuyết Tật Thuộc Cộng Đồng LGBTQ+ (LGBTQ+ Aging & Abilities Support Network, LAASN) Dự Án Shanti này cung cấp nhiều dịch vụ bao gồm điều hướng dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ người đồng cảnh ngộ, tình nguyện viên, các chương trình xã hội và sức khỏe và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. 

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?