Bắt đầu từ ngày 30 tháng Mười, quý vị có thể sử dụng trang web mới, BenefitsCal, để dễ dàng quản lý các phúc lợi của mình, bao gồm:

  • CalFresh (tem phiếu thực phẩm)
  • CalWORKs
  • Các Chương Trình Hỗ Trợ Tiền Mặt của Quận Hạt (CAAP)
  • Chương trình Hỗ trợ Tiền mặt cho Người nhập cư (CAPI)
  • Bảo hiểm y tế Medi-Cal

Quý vị có thể làm gì trên BenefitsCal
Nộp đơn trực tuyến, tải lên tài liệu, tải xuống xác minh phúc lợi, cập nhật thông tin, gia hạn phúc lợi và xem số dư EBT của quý vị.

Bắt đầu sử dụng  
BenefitsCal Truy cập BenefitsCal để tạo một tài khoản mới.

Nếu quý vị có tài khoản MyBenefitsCalWIN để quản lý phúc lợi
của mình Quý vị sẽ cần tạo một tài khoản mới với BenefitsCal và liên kết trường hợp hiện tại của mình. Để biết hướng dẫn, hãy xem video: Tạo tài khoảnLiên kết trường hợp.

Xem thêm video về cách sử dụng BenefitsCal

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value