Các Chương Trình Liên Thế Hệ trên toàn Thành Phố cho người cao tuổi và người lớn bị khuyết tật cơ hội tương tác với thanh thiếu niên và được công nhận là thành viên được quý trọng của cộng đồng. Các chương trình thu hút cả hai thế hệ chia sẻ tài năng và nguồn lực, mang lại lợi ích cho nhau thông qua âm nhạc, nghệ thuật, nấu ăn, khóa đào tạo công nghệ và nhiều loại hoạt động khác.

Sáu tổ chức cộng đồng cung cấp Chương Trình Liên Thế Hệ với sự hỗ trợ từ Sở Dịch Vụ Người Khuyết Tật và Người Cao Tuổi (Department of Disability and Aging Services, DAS).   

Đối tượng có thể tham gia

Quý vị có thể tham gia Chương Trình Liên Thế Hệ nếu quý vị là cư dân San Francisco từ 60 tuổi trở lên hoặc là người lớn khuyết tật từ 18 đến 59 tuổi.

Liên hệ với Chương Trình Liên Thế Hệ về các hoạt động của họ

 • Bayview Hunters Point Multipurpose Senior Services (BHPMSS), Trung Tâm Người Cao Tuổi Dr. George W. Davis
  Cung cấp các hoạt động về vẽ, viết, nhảy, đánh trống, kể chuyện và tranh khảm cho tượng đài cao 10 foot ở Bayview  Gọi số (415) 508-0847. 
   
 • Mission Neighborhood Centers – Quận Mission
  Tôn vinh văn hóa La-tinh với lớp học âm nhạc dành cho trẻ mẫu giáo và cha mẹ, lớp học nấu ăn cho thanh thiếu niên và hỗ trợ gia đình với người hướng dẫn chuyên nghiệp. Gọi số (415) 206-7752.
   
 • Kimochi – Japantown
  Tôn vinh văn hóa Nhật Bản, trao đổi câu chuyện, viếng thăm và hỗ trợ trường mầm non và khóa đào tạo công nghệ cho người lớn do học sinh trung học và sinh viên đại học hướng dẫn.  Gọi số (415) 931-2294.
   
 • Sequoia Living (trước đây là Northern California Presbyterian Homes and Services) – Japantown
  Cung cấp các lớp học trực tiếp và trực tuyến cho người cao tuổi và người lớn bị khuyết tật trong nhà ở giá rẻ. Bao gồm khóa đào tạo công nghệ do học sinh, sinh viên hướng dẫn và Tiếng Anh như Ngôn Ngữ Thứ Hai (English as a Second Language, ESL). Gọi số (415) 202-7800.
   
 • Lighthouse for the Blind and Visional Impaired – Các địa điểm trên toàn thành phố
  Cung cấp một chuỗi chương trình giáo dục trực tuyến dựa trên thiên nhiên mang tên Cảm Nhận Các Mùa. Gọi số (415) 431-1481.
   
 • Openhouse – Cac địa điểm trên toàn thành phố
  Cung cấp các hoạt động liên thế hệ dành cho người cao tuổi và người lớn bị khuyết tật trong cộng đồng LGBTQ.  Gọi số: (415) 296-8995.
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value