Người Cung Cấp IHSS là gì?

Người Cung Cấp Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (In Home Supportive Services, IHSS) nhận mức lương tăng hai lần một năm và phúc lợi sức khỏe  để chăm sóc cho một Người Nhận IHSS tại nhà của họ. 

Người nhận có thể là  thành viên trong gia đình, bạn bè hoặc người được IHSS giới thiệu.  Là một Người Cung Cấp, quý vị sẽ giúp đỡ họ trong việc tắm rửa, mặc quần áo, nấu nướng, dọn dẹp nhẹ nhàng, giặt là và mua sắm.

Người Nhận IHSS sẽ quản lý lịch làm việc của quý vị và ký bảng chấm công của quý vị.  

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value