Mạng Lưới Hỗ Trợ Người Cao Tuổi & Người Khuyết Tật Thuộc Cộng Đồng LGBTQ + (LAASN)

Mạng Lưới Hỗ Trợ Người Cao Tuổi & Người Khuyết Tật Thuộc Cộng Đồng LGBTQ + (LGBTQ + Aging & Abilities Support Network, LAASN) cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đầy cảm thông để giải quyết vấn đề cô lập xã hội cũng như các thách thức về cảm xúc, hành vi và sức khỏe mà người cao tuổi và người lớn bị khuyết tật thuộc nhóm đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính, chuyển giới và có giới tính khác phải đối mặt.

Dịch vụ được cung cấp

  • Hỗ trợ về mặt cảm xúc và thiết thực thông qua việc định hướng dịch vụ chăm sóc, các nhóm hỗ trợ người đồng cảnh ngộ và Tình Nguyện Viên thuộc Mô Hình Hỗ Trợ Người Đồng Cảnh Ngộ của Shanti.
  • Bảo vệ quyền lợi của khách hàng nhờ việc hỗ trợ định hướng thông qua hệ thống dịch vụ xã hội.
  • Xây dựng chương trình xã hội cung cấp các chương trình kết nối nhằm hỗ trợ và nâng cao sức khỏe cảm xúc cùng với sức khỏe hành vi của khách hàng.

Thông tin bổ sung

Truy cập trang web LAASN của Dự Án SHANTI, gọi số (415)-625-5214 hoặc gửi email tới địa chỉ jkipnis@shanti.org.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value