LGBTQ + Mạng lưới hỗ trợ lão hóa & khả năng (LAASN)

LAASN cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nhân ái nhằm giải quyết sự cô lập xã hội cũng như những thách thức về cảm xúc, hành vi và sức khỏe mà người cao niên và người lớn khuyết tật đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới và đồng tính phải đối mặt.

Dịch vụ cung cấp

  • Hỗ trợ tình cảm và thiết thực thông qua điều hướng chăm sóc, nhóm hỗ trợ đồng đẳng và tình nguyện viên hỗ trợ đồng đẳng của Shanti.
  • Vận động khách hàng để hỗ trợ điều hướng thông qua hệ thống dịch vụ xã hội.
  • Chương trình xã hội cung cấp các chương trình kết nối hỗ trợ và nâng cao sức khỏe cảm xúc và hành vi của khách hàng.

Thông tin thêm

Truy cập trang web LAASN  của Dự án SHANTI, gọi (415) -625-5214 hoặc gửi email jkipnis@shanti.org.

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?