Người Báo Cáo Bắt Buộc Khi Phát Hiện Hành Vi Bạo Hành Người Lớn

Người báo cáo bắt buộc là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhà cung cấp dịch vụ xã hội được cấp phép hoặc không được cấp phép cho người lớn dễ bị tổn thương, người chăm sóc được trả lương hoặc không được trả lương, người giám hộ chăm sóc, giáo sĩ và các chuyên gia khác có chức vị tin cẩn, nghi ngờ đã xảy ra hành vi bạo hành hoặc bỏ bê người cao tuổi hoặc người lớn phụ thuộc, bao gồm hành vi tự bỏ bê bản thân.

Cách Báo Cáo Hành Vi Bạo Hành

Luật pháp tiểu bang yêu cầu người báo cáo bắt buộc báo cáo ngay lập tức các trường hợp bị nghi ngờ là bạo hành hoặc bỏ bê người cao tuổi hoặc người lớn phụ thuộc cho Dịch Vụ Bảo Vệ Người Lớn (Adult Protective Services, APS).

(800) 814-0009 Đường Dây Nóng của APS, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

 • Trường hợp khẩn cấp:  Gọi 911 nếu người cao tuổi hoặc người lớn phụ thuộc đang gặp nguy hiểm tức thì về thể chất.
 • Báo cáo không khẩn cấp trực tuyến: Nộp thư giới thiệu trên reporttoaps.org.
 • Báo cáo khẩn cấp: Gọi đến Đường Dây Nóng của APS để nhận phản hồi trực tiếp trong vòng 24 giờ, sau đó báo cáo bằng văn bản trong vòng hai ngày làm việc bằng cách sử dụng Biểu Mẫu SOC 341 (Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha).
 • Báo cáo không khẩn cấp bằng lời nói: Gọi đến Đường Dây Nóng của APS để báo cáo bằng lời nói, sau đó báo cáo bằng văn bản trong vòng hai ngày làm việc bằng cách sử dụng Biểu Mẫu SOC 341 (Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha). 
 • Lạm dụng tài chính: Các tổ chức tài chính nên gọi đến Đường Dây Nóng của APS để báo cáo bằng lời nói, sau đó báo cáo bằng văn bản trong vòng hai ngày làm việc bằng cách sử dụng Biểu Mẫu SOC 342.

Nộp Biểu Mẫu SOC 341 hoặc 342:  Fax tới (415) 355-2462 hoặc gửi qua đường bưu điện tới P.O. Box 7988, SF, CA  94120-7988, Attn: APS. 

Thắc mắc? Gọi đến Đường Dây Nóng của APS để trao đổi với một Nhân Viên Xã Hội Tiếp Nhận Kết Hợp của APS. 

Người Báo Cáo Bắt Buộc là ai?

Ví dụ về Người Báo Cáo Bắt Buộc bao gồm: 

 • Người giám hộ chăm sóc và chuyên viên y tế
 • Các sở phúc lợi của quận
 • Nhân viên của:
  • Các tổ chức bảo vệ động vật và cơ quan kiểm soát động vật
  • Cơ quan thực thi và cứu hỏa
  • Cơ quan sức khỏe môi trường và thực thi bộ luật xây dựng
  • Các tổ chức tài chính nghi ngờ lạm dụng tài chính
 • Thành viên giáo sĩ
 • Mọi cơ quan bảo vệ, công cộng, giáo phái, sức khỏe tâm thần, hỗ trợ tư nhân hoặc cơ quan bảo vệ quyền lợi khác hoặc người cung cấp dịch vụ sức khỏe hoặc dịch vụ xã hội
 • Bất kỳ người nào đảm nhận toàn bộ hoặc không liên tục trách nhiệm chăm sóc hoặc giám hộ

Nếu có thắc mắc về trạng thái của quý vị với tư cách người báo cáo bắt buộc, hãy gọi số (800) 814-0009. 

Thời Điểm Báo Cáo

Luật Pháp California, theo Bộ Luật Phúc Lợi & Thể Chế về Hành Vi Bạo Hành Người Cao Tuổi, có quy định báo cáo bắt buộc hành vi bạo hành về mặt thể chất, bỏ bê, tự bỏ bê bản thân, lạm dụng tình dục, đau đớn về tâm thần, lạm dụng tài chính, cô lập, bỏ rơi hoặc bắt cóc người cao tuổi hoặc người lớn phụ thuộc khi:

 • Nạn nhân báo cáo rằng hành vi bạo hành đã diễn ra hoặc biết về hành vi bạo hành
 • Người báo cáo bắt buộc quan sát vụ việc  
 • Khi một thương tích hoặc tình trạng khiến người báo cáo bắt buộc nghi ngờ hợp lý rằng hành vi bạo hành đã diễn ra

Việc người báo cáo bắt buộc không báo cáo hành vi bị nghi ngờ là bạo hành và/hoặc bỏ bê là một tội nhẹ. Khi hành vi bạo hành dẫn đến tử vong hoặc tổn hại cơ thể nặng nề cho người cao tuổi, hình phạt cho việc không báo cáo có thể là án phạt tù tối đa một năm tại nhà tù của quận, $5,000 tiền phạt hoặc cả hai.

Tìm hiểu thêm về cách nhận biết dấu hiệu bạo hành

Tính bảo mật

Danh tính của tất cả người báo cáo sẽ được bảo mật. Vi phạm tính bảo mật theo luật định là một tội nhẹ. APS chỉ có thể tiết lộ tên của những người báo cáo cho các cơ quan điều tra khác theo quy định của pháp luật.

Những người bắt buộc phải báo cáo hành vi bạo hành người cao tuổi sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự về việc báo cáo hành vi bị nghi ngờ là bạo hành.

Không có giám sát viên hoặc người quản lý nào được phép cản trở hoặc ngăn cản quá trình báo cáo.

Nạn nhân của hành vi bạo hành có quyền từ chối hoặc rút lại sự đồng ý đối với bất kỳ cuộc điều tra hoặc việc cung cấp dịch vụ nào được khởi tạo dựa trên báo cáo, trừ khi có cáo buộc vi phạm Bộ Luật Hình Sự.

Khóa Đào Tạo Cho Người Báo Cáo Bắt Buộc

Khóa đào tạo miễn phí kéo dài 90 phút này cung cấp thông tin cơ bản về các yêu cầu báo cáo bắt buộc. Để được đào tạo chuyên môn, các cơ quan có thể liên hệ với APS tại địa phương hoặc các văn phòng của Chương Trình Thanh Tra Cơ Sở Chăm Sóc Dài Hạn. 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value