Báo Cáo Hành Vi Bạo Hành

Để báo cáo hành vi bỏ bê hoặc bạo hành, hãy gọi tới Cơ Quan Dịch Vụ Bảo Vệ Người Lớn (Adult Protective Services, APS)

(415) 355-6700 (24 giờ)
(800) 814-0009 (24 giờ)

Trong trường hợp không liên quan đến hành vi bạo hành thể chất hoặc chưa cần quan tâm hỗ trợ ngay tại thời điểm gửi, quý vị cũng có thể gửi báo cáo trực tuyến tại ReportToAPS.org

Bất kỳ ai cũng đều có thể báo cáo bí mật hoặc ẩn danh nếu họ nghi ngờ có hành vi bạo hành hoặc bỏ bê người cao tuổi hoặc người khuyết tật. Đường dây nóng hỗ trợ 24 giờ luôn được bố trí nhân viên xã hội túc trực để xác định hành động ứng phó thích hợp, có thể bao gồm cả việc tiến hành thăm khám cấp cứu tại nhà. Tìm hiểu thêm về cách nhận biết hành vi bạo hành người lớn.

Hoạt động của chúng tôi

Sở Dịch Vụ Người Khuyết Tật và Người Cao Tuổi (Department of Disability and Aging Services, DAS) thuộc Cơ Quan Dịch Vụ Nhân Sinh (Human Services Agency, HSA) ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng bạo hành người cao tuổi và người lớn bị khuyết tật bằng cách cộng tác với các nhà cung cấp dịch vụ cộng đồng, chương trình của Thành Phố và cơ quan tư pháp hình sự để:

  • Trực tiếp phản hồi các báo cáo về hành vi bị nghi ngờ là bạo hành được gửi tới chương trình Dịch Vụ Bảo Vệ Người Lớn của chúng tôi.
  • Tham gia tài trợ và tổ chức chương trình đào tạo dành cho thành viên cộng đồng và người báo cáo bắt buộc về cách báo cáo các trường hợp nghi ngờ bạo hành.
  • Tài trợ và tham gia Trung Tâm Giám Định Pháp Y đối với Hành Vi Bạo Hành Người Cao Tuổi – một đội ngũ gồm các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực y tế, dịch vụ xã hội, pháp lý và tư pháp hình sự giúp giải quyết các trường hợp bạo hành gây khó nhất.
  • Phối hợp với các đối tác tại địa phương và cấp tiểu bang để xác định những chương trình ứng phó bạo hành mới (như chương trình nhắm đến phúc lợi dành cho Cựu Chiến Binh), nâng cao nhận thức cộng đồng và ủng hộ văn bản quy phạm pháp luật cũng như các chính sách để giải quyết những vấn đề này.
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value