Báo cáo hành vi bạo hành

Bất kỳ ai cũng có thể bí mật báo cáo về trường hợp nghi ngờ bạo hành, bỏ bê hoặc bóc lột trẻ em. Hãy chuẩn bị sẵn thông tin để khai báo tên, địa chỉ, độ tuổi ước chừng và tình huống của trẻ.

Gọi 9-1-1 nếu trẻ đang gặp nguy hiểm tức thời.

Gọi đến Đường Dây Nóng của FCS theo số (800) 856-5553, 24 giờ trong ngày, 7 ngày một tuần nếu quý vị nghi ngờ đối tượng nào đó đang làm tổn thương trẻ.

Nộp Báo Cáo Nghi Ngờ Bạo Hành Trẻ Em (BCIA 8572) trong vòng 36 giờ kể từ thời điểm báo cáo bằng lời nói nếu quý vị là Người Báo Cáo Bắt Buộc. Xem thông tin chi tiết về Người Báo Cáo Bắt Buộc.  

Xác định hành vi bạo hành:  Nhận biết các hình thức bạo hành trẻ khác nhau bao gồm bạo hành về mặt thể chất, tinh thần, lạm dụng tình dục, bỏ bê và bóc lột. 

Hỗ trợ 24 giờ khi gặp khủng hoảng và trường hợp khẩn cấp

Đường dây trò chuyện và hỗ trợ trực tiếp luôn sẵn sàng phục vụ các bậc cha mẹ, gia đình nuôi dưỡng tạm thời và người chăm sóc của thanh thiếu niên đang gặp khủng hoảng. Xem Dịch Vụ Gia Đình để biết các nguồn hỗ trợ. 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value