CHUẨN BỊ SẴN SÀNG VÀ HỖ TRỢ TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP Chuẩn Bị Sẵn Sàng cho Trường Hợp Khẩn Cấp

Lập kế hoạch cho bất kỳ loại thảm họa nào với đồ dự trữ phù hợp, biện pháp phòng ngừa, người liên hệ và thông tin liên lạc chính thức.

Chuẩn bị

Truy cập SF 72, trang web của Sở Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp (Department of Emergency Management, DEM) của Thành Phố để tìm hiểu cách: 

  • Kết nối thông qua mạng lưới kỹ thuật số
  • Thu thập những đồ dự trữ thiết yếu 
  • Lập kế hoạch
  • Chuẩn bị cho các mối nguy cụ thể

Luôn giữ kết nối

Lập kế hoạch những cách để giữ liên lạc với gia đình, cộng đồng và các kênh mạng xã hội và trang web đáng tin cậy để nhận thông tin cập nhật về trường hợp khẩn cấp với các công cụ sau:

  • In ra và điền vào 5 Bước Đơn Giản để Chuẩn Bị Tốt Hơn và Lập Kế Hoạch.
  • Đăng ký nhận thông báo qua tin nhắn của AlertSF bằng cách soạn mã bưu chính của quý vị và gửi đến số (415) 888-7777.
  • Theo dõi DEM trên Twitter
  • Truy cập SF72 để nhận cập nhật theo thời gian thực, báo cáo do cộng đồng đóng góp và bản đồ về các nguồn lực hỗ trợ của Thành Phố trong trường hợp khủng hoảng.
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?