CHUẨN BỊ SẴN SÀNG VÀ HỖ TRỢ TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP Yêu Cầu Hỗ Trợ Phục Hồi Sau Thảm Họa

Nếu quý vị phải di dời nơi ở do thảm họa tại San Francisco, quý vị có thể đủ điều kiện nhận các dịch vụ khẩn cấp bên dưới.  

Hỗ trợ tức thì sau thảm họa

Để nhận trợ giúp tức thì về thực phẩm, quần áo hoặc nơi ở như nơi trú ẩn qua đêm và chỗ ở tạm thời, hãy liên hệ với Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ (American Red Cross) theo số (866) 272-2237.

Thực phẩm thay thế

Nộp đơn xin CalFresh Sau Thảm Họa nếu quý vị rơi vào tình trạng mất mát về thực phẩm do hỏa hoạn, mất điện hoặc thảm họa khác. Nếu quý vị đã nhận CalFresh, hãy liên hệ theo số (415) 558-4700 hoặc gửi email tới food@sfgov.org.

Thiệt hại do hỏa hoạn

Quý vị từng phải di dời nơi ở vì nhà cửa bị hư hại do hỏa hoạn? Thành Phố San Francisco có những nguồn hỗ trợ có thể giúp quý vị vực dậy sau khó khăn. Tìm hiểu thêm.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value