Làm việc tại Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh (HSA) Con đường sự nghiệp của chúng tôi

Tìm hiểu về nhiều con đường sự nghiệp tại SFHSA, nơi bạn có thể làm việc để tạo sự khác biệt.

Tính đủ điều kiện và Dịch vụ Việc làm

Làm việc trực tiếp với người dân San Franciscans để cung cấp cho họ các dịch vụ quan trọng từ các chương trình hỗ trợ thực phẩm, sức khỏe và tiền mặt của SFHSA. Bạn cũng sẽ giúp mọi người tìm việc làm và được đào tạo nghề để thăng tiến sự nghiệp của họ.

Công việc nổi bật

Chuyên gia việc làm và đào tạo (9703)
Nhân viên đủ điều kiện cao cấp (2905) 
 

Dịch vụ phúc lợi trẻ em

Hỗ trợ trẻ em và gia đình trong các trường hợp liên quan đến cáo buộc lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em. Bạn sẽ đánh giá từng trường hợp với các kỹ năng và sự nhạy cảm về văn hóa để đảm bảo các gia đình nhận được sự hỗ trợ cần thiết để phát triển.

Công việc nổi bật

Nhân viên dịch vụ bảo vệ (2940)
Kỹ thuật viên dịch vụ con người (2904)

Dịch vụ hỗ trợ cho người lớn

Cung cấp cho người cao tuổi, cựu chiến binh và người khuyết tật các dịch vụ an toàn, tại nhà để giữ sức khỏe và độc lập. Họ sẽ nhận được sự hỗ trợ hàng ngày với việc chăm sóc cá nhân và các công việc họ cần để duy trì trong cộng đồng của chính họ.

Công việc nổi bật

Nhân viên dịch vụ bảo vệ (2940)
Nhân viên xã hội HSA (2918)

Quản trị và vận hành

Đảm bảo hoạt động kinh doanh suôn sẻ cho cơ quan dịch vụ xã hội hàng đầu của Thành phố bằng cách làm việc trong các bộ phận Nhân sự, Tài chính, Hợp đồng hoặc Công nghệ Thông tin (CNTT) của SFHSA.

Công việc nổi bật

Quan tâm đến sự nghiệp tại SFHSA? Chúng tôi mời bạn đăng ký các cơ hội việc làm mở của chúng tôi hoặc đăng ký Cộng đồng Nhân tài của chúng tôi để được thông báo về các cơ hội trong tương lai.

Tham gia cộng đồng nhân tài

Mở việc làm

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value