Cindy Kauffman, DAAS Deputy Director

Cindy Kauffman

Phó Giám đốc Dịch vụ Cộng đồng, Sở Dịch vụ Người khuyết tật và Người cao tuổi

Cindy Kauffman là Phó Giám đốc Dịch vụ Cộng đồng của Bộ Dịch vụ Người khuyết tật và Người cao tuổi (DAS) cho Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh San Francisco.Với tư cách này, Cindy đã giám sát Văn phòng Lão hóa, Quỹ Nhân phẩm, Hoạt động Chăm sóc Dài hạn bao gồm Quỹ Sống Cộng đồng và Đơn vị Đảm bảo Chất lượng và Lâm sàng, Trung tâm Tiếp nhận và Nguồn lực, và Văn phòng Dịch vụ Cựu chiến binh Quận.   

Trong 20 năm qua, Cindy đã làm việc trong các dịch vụ xã hội, tư vấn và quản lý chương trình tập trung vào người lớn tuổi cũng như người lớn khuyết tật. Cô đã cung cấp các bài giảng giáo dục và đào tạo cho các chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, cũng như làm việc với họ để xây dựng các nhóm mạnh.Trước khi gia nhập Cơ quan, Cindy từng là Giám đốc điều hành của Viện Lão hóa với nhiệm vụ nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lớn khi họ già đi bằng cách cho phép họ duy trì sức khỏe, hạnh phúc, độc lập và tham gia vào cộng đồng. Cindy hoạt động tích cực trong cộng đồng và phục vụ trong nhiều ủy ban tập trung vào việc chăm sóc lâu dài và cải thiện chất lượng.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value