Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (IHSS) Nhận Dịch Vụ Tại Nhà

Khi quý vị đủ điều kiện nhận Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (In-Home Supportive Services, IHSS), quý vị có thể nhận hỗ trợ miễn phí hoặc với chi phí thấp trong việc tắm rửa, mặc quần áo, chuẩn bị và dọn dẹp bữa ăn, chăm sóc vệ sinh đại tiện và tiểu tiện, dọn dẹp nhẹ nhàng, giặt là và mua sắm. Ngoài ra, quý vị sẽ chịu trách nhiệm tuyển mộ, giám sát và lên lịch trình cho Nhà Cung Cấp IHSS của quý vị và ký bảng chấm công của họ.

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?