Chương trình Thực tập sinh Dịch vụ Công cộng (PST) cung cấp đào tạo tạm thời, có lương và kinh nghiệm thực hành giúp bạn chuẩn bị cho việc làm toàn thời gian thông qua JobsNOW! chương trình hoặc với Thành phố San Francisco.

Chương trình này cung cấp nhiều vị trí khác nhau, từ văn thư, dịch vụ khách hàng và làm vườn đến hỗ trợ CNTT, vật tư và dịch vụ giám sát. Hỏi chúng tôi về các cơ hội PST với Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh San Francisco và hầu hết các phòng ban khác của Thành phố.

Trở thành PST sẽ được đền đáp

Chúng tôi giúp bạn phát triển các kỹ năng công việc của mình để cải thiện phỏng vấn, viết sơ yếu lý lịch, tư vấn và tìm kiếm việc làm. Chúng tôi cũng sẽ kết nối bạn với một Liên lạc viên Chương trình, người giám sát tiến trình của bạn trong chương trình sáu tháng này, có thể được gia hạn thêm ba đến sáu tháng nữa.

Các lợi ích bao gồm:

  • $ 20.75 mỗi giờ cho một tuần làm việc 32 giờ
  • Quyền lợi y tế và nha khoa
  • Lịch trình làm việc đa dạng tùy thuộc vào nhiệm vụ
  • Đồng phục và ủng (nếu cần)

Yêu cầu PST

Bạn phải là cư dân San Francisco, được phép làm việc tại Hoa Kỳ và là một trong những người sau đây:

  • Nhận CalWORKs, CAAP, CalFresh, Medi-Cal và/hoặc là một cựu Thanh Thiếu Niên Nuôi Dưỡng
  • Thu nhập dưới 300% Mức Nghèo Liên bang (FPL)

Đăng ký ngay bây giờ

Chương trình PST là một phần của JobsNOW!Chương trình. Bạn có thể đăng ký theo một trong các cách sau:

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value