Tất cả thông báo

Khoản tài trợ sẽ cho phép 2.500 nhà giáo dục nộp đơn xin trợ cấp khoảng 4.000 đô la mỗi năm dương lịch trong ba năm. 
Những người San Franciscans đủ điều kiện vẫn có thể đến thăm 15 bảo tàng và tổ chức văn hóa tham gia MIỄN PHÍ trước khi chương trình kết thúc vào ngày 2 tháng Chín.
Vụ kiện này là về việc bảo vệ cư dân của chúng tôi và đứng lên chống lại một chính sách sẽ có tác động tàn phá đến hạnh phúc của nhiều người dân San Franciscans.
Trước khi thực hiện bất kỳ hành động ngay lập tức nào hoặc quay lưng lại với các dịch vụ thiết yếu, chúng tôi kêu gọi những người San Francisco có liên quan tham khảo ý kiến luật sư dựa vào cộng đồng được Thành phố chấp thuận.
"Đây không chỉ là chính sách tồi, mà còn vô đạo đức. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để chống lại nó", Thị trưởng Breed tuyên bố.
Hội chợ việc làm sẽ bao gồm các cuộc phỏng vấn tại chỗ, làm cho nó trở thành lần đầu tiên thuộc loại này dành cho người lớn tuổi và người khuyết tật của San Francisco.
Hỗ trợ tiền mặt giúp khoảng 4.700 người lớn có thu nhập thấp không có trẻ em phụ thuộc, người lớn khuyết tật và những người cần giúp đỡ tìm việc làm.
Khoản tài trợ sẽ cung cấp nhà ở và dịch vụ cho thanh thiếu niên San Francisco là những người sống sót hoặc có nguy cơ buôn người.
Lần đầu tiên, 41.000 người cao tuổi và người khuyết tật nhận trợ cấp SSI / SSP đủ điều kiện nhận CalFresh.
Chương trình cung cấp vé vào cửa mùa hè miễn phí cho các bảo tàng và tổ chức văn hóa địa phương cho cư dân San Francisco nhận được lợi ích công cộng.
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?