Tất cả thông báo

Lệnh sẽ có hiệu lực ngay lập tức để ngăn chặn việc trục xuất bất kỳ cư dân nào bị mất thu nhập liên quan đến COVID-19.
Các cơ sở sẽ đóng cửa đối với công chúng và sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em cho con cái của nhân viên y tế và các gia đình có thu nhập thấp.
Quỹ này cho phép Thành phố chấp nhận các khoản đóng góp bằng tiền được khấu trừ thuế, có thể được chi cho các nỗ lực của Thành phố để ứng phó với sự bùng phát của coronavirus.
San Francisco kêu gọi tham gia để giúp giữ cho trẻ em được nuôi dưỡng kết nối với gia đình, trường học và cộng đồng của chúng.
Các dịch vụ sẽ tập trung vào việc cung cấp các chương trình và dịch vụ xã hội cho những quần thể này trong một môi trường hỗ trợ và khẳng định giới tính.
HSA sẽ trình bày ngân sách đề xuất của mình cho công chúng tại các cuộc họp ủy ban và ủy ban sắp tới. Hãy tham gia cùng chúng tôi để tìm hiểu thêm.
Các trung tâm hỗ trợ thuế miễn phí hiện đang mở cửa để giúp người dân San Francisco tối đa hóa tiền hoàn thuế của họ và nộp đơn xin Tín dụng Gia đình Lao động San Francisco (WFC).
"Quy tắc này là một cuộc tấn công lạm dụng vào các cộng đồng nhập cư của chúng tôi được thiết kế để khiến những cư dân dễ bị tổn thương nhất của chúng tôi lựa chọn giữa các dịch vụ quan trọng hoặc ở lại Hoa Kỳ."
Kế hoạch này sẽ tài trợ cho 17 lớp học có nguy cơ bị cắt giảm do những nỗ lực của City College of San Francisco để giải quyết thâm hụt hoạt động. 
Ngân hàng tã lót được tài trợ công khai đầu tiên của quốc gia mở rộng thành một chương trình mạng lưới an toàn dinh dưỡng, tăng gấp đôi số lượng tã miễn phí có sẵn cho trẻ sơ sinh Thành phố.
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value