Tất cả thông báo

Sự chậm trễ ảnh hưởng đến các hoạt động và doanh nghiệp dự kiến mở cửa trở lại vào ngày 3/11.Những nơi đã mở có thể tiếp tục hoạt động.

 
Việc làmNGAY BÂY GIỜ! Chương trình tăng hơn 7 triệu đô la để hỗ trợ 3.600 vị trí việc làm được trợ cấp bởi hàng trăm nhà tuyển dụng địa phương.
Thành phố đang hợp tác với Tổ chức phi lợi nhuận Shanti Project để cung cấp các dịch vụ nhận và gửi phiếu bầu được cá nhân hóa cho những người yêu cầu hỗ trợ.
Mở cửa trở lại văn phòng và mở rộng công suất tại các doanh nghiệp như phòng tập thể dục, nhà hàng, nơi thờ tự, dịch vụ cá nhân, cơ sở giải trí, v.v.
Giai đoạn mở cửa trở lại này bao gồm các nhà hàng trong nhà và nơi thờ cúng, và kế hoạch cho sân chơi ngoài trời và rạp chiếu phim trong nhà.
Việc mở rộng tài trợ liên quan đến COVID bao gồm hỗ trợ y tế, nhà ở, tiếp cận thực phẩm, lực lượng lao động và doanh nghiệp nhỏ. 
Các dịch vụ cá nhân trong nhà và phòng tập thể dục trong nhà với sức chứa hạn chế, khách sạn và các hoạt động trong nhà và ngoài trời có nguy cơ thấp hơn khác có thể mở cửa trở lại.
Hỗ trợ tập trung vào việc nâng cao nhận thức về các lệnh và hướng dẫn y tế cũng như các chương trình về thực phẩm, nhà ở, tài chính và các dịch vụ sức khỏe tâm thần. 
Chương trình này là một phần của các dịch vụ trọn gói do Thành phố và các đối tác cộng đồng cung cấp, rất quan trọng để giải quyết sự bất bình đẳng trong các nhóm dân cư dễ bị tổn thương của chúng ta.
Thành phố hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận trong một sáng kiến táo bạo để đảm bảo rằng hàng trăm cư dân không sử dụng không bao giờ trở lại tình trạng vô gia cư.
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value