Tất cả thông báo

Sáng kiến này cung cấp đào tạo nghề cho 300 phụ nữ và hỗ trợ khoảng 800 trẻ em với các khoản tín dụng học phí chăm sóc trẻ em.
Chương trình Hỗ trợ Tiền thuê nhà Khẩn cấp mới của Thành phố hỗ trợ những người thuê nhà dễ bị tổn thương ở San Francisco sẽ ra mắt vào ngày 28 tháng Năm.
Nhiều năm kinh nghiệm của Dearman trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ dài hạn giúp cô chuẩn bị tốt để lãnh đạo DAS.
Trung tâm chăm sóc trẻ em Mission Kids sẽ phục vụ 100 gia đình và được tài trợ bởi hơn 6 triệu đô la từ Thành phố.
Các sáng kiến cung cấp tín dụng thuế địa phương lên đến $ 500 và kích thích tiền mặt cho các hộ gia đình đủ điều kiện nhận Tín dụng Gia đình Lao động San Francisco.
Lệnh này nhằm giảm đáng kể các cuộc tụ tập và các hoạt động bổ sung trong nỗ lực ổn định các trường hợp COVID-19 và duy trì năng lực bệnh viện trên toàn khu vực.
Do COVID-19, các phòng ban của Thành phố và các đối tác cộng đồng đã hợp tác để phân phối gà tây một cách an toàn tại các địa điểm nhà ở công cộng và các tổ chức phi lợi nhuận.
Vườn Bách thảo SF, Nhạc viện Hoa và Vườn trà Nhật Bản cung cấp vé vào cửa miễn phí cho những người nhận hỗ trợ thực phẩm của chính phủ và phúc lợi Medi-Cal.
Chiến dịch We Will Recover thúc đẩy các hành động mà người dân San Franciscans có thể thực hiện để hỗ trợ sự phục hồi của Thành phố sau COVID-19.
Giai đoạn đầu tiên bắt đầu kế hoạch cuối cùng chuyển 2.300 người ra khỏi khách sạn và chuyển sang các giải pháp nhà ở ổn định.
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value