Tất cả thông báo

Chương trình cung cấp vé vào cửa miễn phí hoặc giảm giá vào các bảo tàng và tổ chức văn hóa địa phương cho những cư dân nhận được lợi ích công cộng.
Việc mở cửa bao gồm tiệm làm tóc, thợ cắt tóc, bảo tàng, sở thú và quán bar ngoài trời. 
Thành phố cho phép nhiều hoạt động kinh doanh và xã hội được nối lại với các quy trình an toàn bắt buộc phù hợp với hướng dẫn của tiểu bang.
1.65 triệu đô la trong quỹ sẽ được sử dụng để mua sản phẩm và thực phẩm ổn định cho các nhóm cộng đồng đang phân phối bữa ăn cho các thành viên của họ.
Các hoạt động ăn uống ngoài trời, bán lẻ trong nhà có sửa đổi và các hoạt động ngoài trời bổ sung có thể hoạt động trở lại vào ngày 15/6.
Trẻ em đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá ở trường có thể nhận được tới $365 trợ cấp EBT do Đại dịch.
Khoản tài trợ này hỗ trợ an ninh lương thực, tiếp cận nhà ở, công nhân và doanh nghiệp nhỏ.
Bất kỳ ai phải làm việc trong Lệnh Ở Nhà đều đủ điều kiện để được xét nghiệm miễn phí, có hoặc không có triệu chứng.
Công cụ theo dõi sẽ cho thấy những nỗ lực hàng ngày của Thành phố trong việc thiết lập các lựa chọn nhà ở và nơi trú ẩn khẩn cấp tạm thời cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.
Lệnh nới lỏng các hạn chế đối với một số hoạt động có nguy cơ thấp hơn.
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value