Nếu bạn là người nhận CalFresh hoặc San Franciscan cần hỗ trợ thực phẩm, các chương trình dưới đây có thể cung cấp thực phẩm miễn phí hoặc giá cả phải chăng và các dịch vụ khác để giúp trang trải cuộc sống.

Tối đa hóa khoản thanh toán CalFresh của bạn

Những thay đổi về thu nhập và chi phí của quý vị có thể dẫn đến khoản thanh toán CalFresh cao hơn. Bạn có thể cập nhật thông tin của mình:

Tìm cửa hàng tạp hóa và bữa ăn miễn phí và giá cả phải chăng

  • Địa điểm thực phẩm miễn phí: Các bữa ăn và cửa hàng tạp hóa miễn phí được cung cấp bởi các tổ chức cộng đồng trên toàn Thành phố.
  • Gọi 3-1-1: Dịch vụ thông tin của Thành phố cho các chương trình thực phẩm và các loại hỗ trợ khác.
  • Trung tâm Tài nguyên và Lợi ích DAS: Người già (60+) và người lớn khuyết tật có thể được giới thiệu đến các cửa hàng tạp hóa và bữa ăn miễn phí hoặc chi phí thấp để nhận hoặc giao hàng.Trung tâm là Trung tâm Dịch vụ cho Sở Dịch vụ Người khuyết tật và Người cao tuổi (DAS) của Thành phố.

Sử dụng thẻ EBT của bạn để được giảm giá lớn

Đăng ký nhận thêm các chương trình phúc lợi 

Nếu bạn nhận được CalFresh, bạn có thể đủ điều kiện nhận những lợi ích này. Tìm hiểu thêm và đăng ký ngay bây giờ.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value