Thông Tin về Hỗ Trợ + Chấp Thuận Gia Đình Nhận Chăm Sóc

  • Giải thích quy trình Chấp Thuận Gia Đình Nhận Chăm Sóc (Resource Family Approval, RFA) và yêu cầu đối với gia đình nhận chăm sóc.

  • Buổi thông tin

    Tìm hiểu về quy trình chấp thuận gia đình nhận chăm sóc và được giải đáp tất cả thắc mắc của quý vị. 

  • Cuộc Họp + Nhóm Hỗ Trợ

    Tham gia nhóm hỗ trợ chấp thuận gia đình nhận chăm sóc để biết các chủ đề liên quan đến việc nhận nuôi dưỡng tạm thời trẻ em. 

  • Bản Tin K.I.D.S.

    Luôn cập nhật thông tin về sức khỏe, sự an toàn, giáo dục, sự kiện, nuôi dạy con cái và các khóa đào tạo dành cho các gia đình nhận nuôi dưỡng tạm thời. 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value