Duy Trì CalWORKs

Báo Cáo Định Kỳ

Mẫu Báo Cáo Nửa Năm 7 (Semi-Annual Report 7, SAR 7) và Chứng Nhận Lại Hàng Năm
Quý vị phải nộp mẫu SAR 7 sáu tháng một lần và tham gia cuộc phỏng vấn Chứng Nhận Lại Hàng Năm để báo cáo những thay đổi về thu nhập hoặc những sự kiện khác của quý vị. 

Không bắt buộc ghi lại chữ ký qua điện thoại đến ngày 30 tháng 9 năm 2020 nếu đáp ứng một số tiêu chí nhất định. Gọi số (855) 557-5100 hoặc gửi email đến địa chỉ CalWORKs@sfgov.org.

Yêu Cầu Tham Gia Hoạt Động về Việc Làm

Chương trình CalWORKs có nhiều hoạt động khác nhau để quý vị có thể hoàn thành trực tuyến hoặc trực tiếp một cách an toàn nhằm đáp ứng các yêu cầu tham gia hoạt động về việc làm. Người quản lý hồ sơ sẽ phối hợp với quý vị để xác định những hoạt động phù hợp một cách an toàn với nhu cầu của quý vị.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value