Sử Dụng CalWORKs

CalWORKs cung cấp hỗ trợ tài chính tạm thời, dịch vụ việc làm và giáo dục cũng như nhiều hạng mục hỗ trợ đa dạng khác cho các gia đình đủ điều kiện có (hoặc sắp có) con.  

 • Hỗ trợ tài chính trong tối đa 60 tháng:  Sử dụng thẻ Chuyển Phúc Lợi Điện Tử (Electronic Benefit Transfer, EBT) để rút tiền mặt tại Máy Rút Tiền Tự Động (Automated Teller Machine, ATM). Một số máy ATM không thu phí khi sử dụng EBT (xem danh sách máy ATM).
 • Hỗ trợ một lần bằng tiền mặt và hỗ trợ không dùng tiền mặt: Chọn nhận khoản thanh toán một lần, duy nhất thay cho các khoản thanh toán CalWORKs liên tục. Quý vị vẫn sẽ được tiếp cận các hạng mục hỗ trợ không dùng tiền mặt khác, chẳng hạn như dịch vụ giữ trẻ. Lưu ý cho người nhập cư: Lựa chọn trợ cấp này không tạo ra gánh nặng xã hội cũng như không ảnh hưởng đến người bảo trợ. 

 • Chương Trình Thăm Nhà của CalWORKs dành cho Gia Đình Chuẩn Bị Sinh Con hoặc Mới Sinh Con (Families Rising, FaR): Tập trung vào giáo dục cha/mẹ trong giai đoạn phát triển tuổi ấu thơ và giúp gia đình kết nối với các nguồn lực để hỗ trợ sức khỏe tổng thể về thể chất và tinh thần của gia đình. Tìm hiểu thêm.
 • Giữ trẻ: Các dịch vụ giữ trẻ miễn phí hoặc được trợ cấp.
 • Tã miễn phí: Dành cho trẻ dưới ba tuổi. Tìm hiểu thêm
 • Chương trình nuôi dạy con cái dành cho thanh thiếu niên: Chương trình Cal-Learn hỗ trợ nuôi dạy con cái tích cực và giúp thanh thiếu niên đang nuôi dạy con cái hoặc đang mang thai được đi học.

Trong hầu hết các trường hợp, mọi thành viên trong gia đình tham gia CalWORKs đủ 18 tuổi trở lên đều sẽ tham gia chương trình dịch vụ việc làm Welfare-to-Work. Chúng tôi sẽ giúp quý vị xây dựng kế hoạch phù hợp với từng cá nhân, bao gồm các hoạt động đào tạo, giáo dục hoặc việc làm do quý vị chọn. Ngay cả sau khi đã tìm được việc làm, quý vị vẫn có thể nhận các dịch vụ hỗ trợ như giữ trẻ và phương tiện đi lại để giúp quý vị giữ được việc làm và thăng tiến trong sự nghiệp.

 • Các dịch vụ việc làm: Bố trí việc làm, đào tạo, các dịch vụ tư vấn hướng nghiệp và những dịch vụ khác thông qua chương trình JobsNOW!.
 • Giáo dục: Hỗ trợ để lấy Bằng Tiếng Anh Như Ngôn Ngữ Thứ Hai (English as a Second Language, ESL), Bằng Phát Triển Giáo Dục Phổ Thông (General Educational Development, GED) và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Để biết thông tin về chương trình giáo dục sau bậc trung học phổ thông, hãy ghé qua văn phòng CalWORKs tại City College.
 • Các dịch vụ hỗ trợ: Tiền chi trả cho đồng phục, công cụ làm việc, sách và đồ dùng, phương tiện đi lại cũng như các hỗ trợ khác trong quá trình làm việc và học tập.

 • Hỗ trợ thực phẩm thông qua CalFresh, chương trình tem phiếu thực phẩm của California
 • Bảo hiểm y tế thông qua Medi-Cal, bảo hiểm y tế miễn phí hoặc với chi phí thấp của California
 • Tư vấn về bạo hành gia đình, nhu cầu về sức khỏe tâm thần và sử dụng chất gây nghiện

 • Ngăn chặn bị trục xuất
 • Hỗ trợ chỗ tạm trú khẩn cấp 
 • Hỗ trợ chi phí chuyển nhà đến nơi cư trú mới dành cho các gia đình thuộc diện vô gia cư

Nếu có thắc mắc về nhà ở, hãy gọi số (833) 879-1365 hoặc ghé qua Trung Tâm Dịch Vụ 170 Otis Street. Để xin nhận phúc lợi của CalWORKs, hãy liên hệ với Người Quản Lý Hồ Sơ CalWORKs của quý vị.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value