Trung tâm Lực lượng Lao động Mission cung cấp các dịch vụ phát triển lực lượng lao động đầy đủ dịch vụ cho những người tham gia CAAP, CalWORKs, JobsNOW. Các dịch vụ và tài nguyên việc làm bao gồm quyền truy cập vào danh sách việc làm, máy tính, máy photocopy và máy fax.

Giờ + Liên hệ chương trình

Chi Tiết Cuộc Hẹn

  • Các cuộc hẹn cần thiết cho các dịch vụ và hội thảo việc làm CalWORKs, JobsNOW!CAAP.
  • Không cần đặt lịch hẹn cho cửa sổ phân phối CalWORKs hoặc sử dụng các công cụ và nguồn lực việc làm.

Thông Tin Bổ Sung

  • Chăm sóc trẻ em: Khi phụ huynh có mặt tại chỗ trong giờ làm việc bình thường và đăng ký dịch vụ hoặc tham gia vào các hoạt động của chương trình, dịch vụ giữ trẻ đưa đón có sẵn cho trẻ em từ 2 đến 12 tuổi.
  • Dịch vụ dịch thuật có sẵn theo yêu cầu.

Các Trạm Dừng MUNI Gần Chúng Tôi Nhất

  • Cesar Chavez và Mission Streets, ID dừng: 17551
  • Mission Street và Powers Ave, ID dừng: 17841
  • Đường Valencia và Mission, ID dừng: 17902
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value