Kiểm Tra Tính Đủ Điều Kiện Nhận Medi-Cal

Tính đủ điều kiện nhận Medi-Cal chủ yếu được xem xét dựa trên thu nhập. Sau khi quý vị nộp đơn xin, Cơ Quan Dịch Vụ Nhân Sinh (Human Services Agency, HSA) sẽ giúp xác định xem quý vị có đủ điều kiện nhận Medi-Cal hoặc các lựa chọn chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng khác hay không.

Medi-Cal đầy đủ cho nhiều cư dân California hơn

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024:  Thêm nhiều cư dân California có thu nhập thấp đủ điều kiện nhận Medi-Cal đầy đủ, bất kể tuổi tác, tài sản hay tình trạng nhập cư. 

Có gì mới: 

  • Không còn giới hạn tài sản
    Xe hơi, nhà cửa, tài khoản ngân hàng, quỹ hưu trí và các tài sản khác sẽ không còn bị tính khi quý vị nộp đơn xin hoặc gia hạn khoản đài thọ Medi-Cal. Nếu Medi-Cal của quý vị bị từ chối, trì hoãn, cắt giảm hoặc dừng do tài sản của quý vị, chúng tôi khuyến khích quý vị nộp lại đơn xin.  
  • Medi-Cal đầy đủ cho người nhập cư không có giấy tờ
    Nếu quý vị có Medi-Cal khẩn cấp (còn gọi là phạm vi giới hạn hoặc hạn chế), quý vị không cần nộp đơn xin tham gia Medi-Cal đầy đủ. Quý vị sẽ tự động nhận được khoản đài thọ đầy đủ bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. 

Thông tin thêm dành cho người nhập cư:

  • Việc nộp đơn xin tham gia Medi-Cal sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của quý vị. 
  • Việc sử dụng hầu hết các dịch vụ Medi-Cal sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của quý vị. Ngoại lệ duy nhất cho việc này là nếu quý vị đang ở viện dưỡng lão hoặc được chăm sóc dài hạn tại cơ sở chăm sóc. Cả hai trường hợp đều có thể được xem xét khi xác định gánh nặng xã hội.  

Chúng tôi giúp quý vị xác định tính đủ điều kiện của quý vị

Quý vị không biết mình có đủ điều kiện nhận Medi-Cal hay không? Ngay cả khi quý vị không đủ điều kiện, chúng tôi vẫn khuyến khích quý vị nộp đơn. Chúng tôi sẽ đánh giá điều kiện của quý vị để cân nhắc các lựa chọn chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng khác:

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cư dân không được bảo hiểm

Quý vị vẫn có thể nhận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, giá cả phải chăng thông qua Healthy San Francisco. Chương trình này phục vụ cư dân không được bảo hiểm bất kể tình trạng nhập cư, tình trạng việc làm hoặc các bệnh trạng sẵn có. Tìm hiểu thêm về việc nộp đơn xin tại trang healthysf.org.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value