Duy Trì Medi-Cal

Trong thời gian đại dịch, Medi-Cal đã tiếp tục đài thọ cho quý vị mà không yêu cầu gia hạn hàng năm. Có hiệu lực từ tháng 4 năm 2023, Medi-Cal xác định tính đủ điều kiện mỗi nămXem video:  English | Español | 中文. 

Các bước gia hạn khoản đài thọ Medi-Cal

  1. Chờ chúng tôi liên hệ với quý vị về việc gia hạn khoản đài thọ:  Chúng tôi sẽ cố gắng gia hạn Medi-Cal của quý vị mà không yêu cầu quý vị điền vào mẫu gia hạn. Nếu gia hạn thành công, quý vị sẽ nhận được thông báo xác nhận Medi-Cal của quý vị đã được gia hạn thêm một năm nữa. Nếu gia hạn không thành công, quý vị sẽ nhận được gói gia hạn qua đường bưu điện.
  2. Cập nhật thông tin của quý vị: Nếu quý vị đã chuyển nhà từ tháng 3 năm 2020 và không nắm chắc liệu chúng tôi đã có địa chỉ cập nhật của quý vị hay chưa, vui lòng gọi số (855) 355-5757. Nếu không cập nhật thông tin, có thể quý vị sẽ không nhận được gói gia hạn hoặc thư gia hạn và có thể mất Medi-Cal. Xem tờ rơi: English | Español | 中文 | Filipino | Tiếng Việt | Русский.
  3. Nếu quý vị nhận được gói gia hạn qua đường bưu điện: Hãy điền đầy đủ thông tin và gửi lại mẫu trong gói cùng với các giấy tờ xác minh theo yêu cầu chậm nhất vào hạn cuối được nêu trong thư. Gọi số (855) 355-5757 nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào.
  4. Cách nộp thông tin liên hệ cập nhật và giấy tờ xác minh theo yêu cầu:

Nếu quý vị bỏ lỡ hạn chót thì sao?
Sau khi bị ngưng đài thọ, quý vị sẽ có 90 ngày để nộp mẫu gia hạn và giấy tờ xác minh thu nhập mà không cần phải nộp đơn xin mới. Sau thời gian đó, quý vị có thể cần nộp đơn mới để xin nhận Medi-Cal.

Lý do quý vị không nhận được mẫu gia hạn

  • Chúng tôi đã gia hạn xong cho quý vị: Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một thông báo xác nhận thay vì mẫu gia hạn.
  • Chưa đến lượt gia hạn của quý vị: Ngày gia hạn được tính dựa trên ngày quý vị nộp đơn xin nhận Medi-Cal ban đầu. Ví dụ: nếu quý vị nộp đơn xin vào tháng 10, hạn cuối để quý vị gia hạn sẽ vào tháng 9.
  • Chúng tôi không nắm được địa chỉ chính xác của quý vị: Để cập nhật địa chỉ, hãy gọi cho chúng tôi theo số (855) 355-5757.

Nếu quý vị không còn đủ điều kiện nhận Medi-Cal
Chúng tôi có thể giúp quý vị tìm khoản đài thọ về y tế khác để quý vị không bị tạm ngừng đài thọ chi phí chăm sóc y tế. Chúng tôi đặt ra mục tiêu đảm bảo mọi người đều được đài thọ chăm sóc sức khỏe.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value