Dịch vụ của SFHSA Sử Dụng Medi-Cal

Sau khi được chấp thuận tham gia Medi-Cal, quý vị sẽ nhận được hầu hết các phúc lợi của Medi-Cal thông qua một chương trình y tế được cung cấp tại Quận San Francisco. 

Chọn một trong các chương trình dưới đây được cung cấp tại Quận San Francisco. Tất cả các chương trình đều cung cấp Phúc Lợi Sức Khỏe Thiết Yếu (Essential Health Benefits, EHB) cộng với các dịch vụ khác. Hãy so sánh các chương trình để quý vị có thể chọn chương trình phù hợp với bản thân và gia đình mình nhất.  Lưu ý: Chọn chương trình của quý vị trong vòng 30 ngày. Nếu quý vị không chọn, tiểu bang sẽ chọn một chương trình cho quý vị.

Ghi danh tham gia chương trình theo một trong những cách sau:

 • Trực tuyến
 • Điện thoại:  Gọi đến Chương Trình Chăm Sóc Có Quản Lý của Medi-Cal theo số (800) 430-4263, (TTY 1-800-430-7077).
 • Qua đường bưu điện: Điền thông tin vào Biểu Mẫu Lựa Chọn Y Tế và gửi đến địa chỉ CA Department of Health Care Services, Health Care Options, P.O. Box 989009, West Sacramento, CA 95798-9850.  Quý vị cần trợ giúp điền vào biểu mẫu? Xem hướng dẫn hoặc gọi số (800) 430-4263, (TTY 1-800-430-7077).

Cả hai chương trình bảo hiểm sức khỏe của Quận San Francisco đều đài thọ các Phúc Lợi Sức Khỏe Thiết Yếu (Essential Health Benefits, EHB) sau:

 • Dịch vụ cho bệnh nhân ngoại trú (cấp cứu)
 • Dịch vụ cấp cứu và nhập viện
 • Chăm sóc thai sản và trẻ sơ sinh
 • Các dịch vụ về sức khỏe tâm thần và rối loạn sử dụng chất gây nghiện
 • Thuốc theo toa và dịch vụ xét nghiệm
 • Vật lý trị liệu và trị liệu nghề nghiệp và thiết bị
 • Các dịch vụ phòng ngừa và bồi dưỡng sức khỏe cũng như kiểm soát bệnh mạn tính
 • Dịch vụ dành cho trẻ em (nhi khoa), bao gồm chăm sóc răng miệng và thị lực

Bảo hiểm nha khoa Medi-Cal của quý vị có thể bao gồm: 

 • Thăm khám, chụp X-quang, vệ sinh
 • Nhổ răng, trám răng, làm mão răng, lấy tủy răng
 • Dịch vụ cấp cứu
 • Răng giả
 • Chỉnh nha (niềng răng) 

Tìm hiểu thêm về bảo hiểm nha khoa và các nhà cung cấp:

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value