Dịch Vụ Gia Đình và Trẻ Em (FCS) Người Báo Cáo Bắt Buộc Khi Phát Hiện Hành Vi Bạo Hành Trẻ Em

Cách Báo Cáo Hành Vi Bạo Hành

Theo quy định của pháp luật, người báo cáo bắt buộc phải báo cáo hành vi bị nghi ngờ là bạo hành, bỏ bê hoặc bóc lột trẻ em diễn ra trong Quận San Francisco bằng cách:

1)  Gọi đến Đường Dây Nóng của Dịch Vụ Gia Đình và Trẻ Em  (800) 856-5553, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

2)  Nộp Báo Cáo Nghi Ngờ Bạo Hành Trẻ Em (BCIA 8572) trong vòng 36 giờ kể từ thời điểm báo cáo bằng lời nói  (Tiếng Anh | các ngôn ngữ khác)

Gửi biểu mẫu đã hoàn tất theo một trong ba cách:

 • Fax: (415) 557-5351
 • Đường bưu điện: Family & Children's Services, Attn: Hotline H110, P.O. Box 7988, San Francisco, CA 94120-7988
 • Email: FCSHotlineReports@sfgov.org

Thắc mắc? Gọi đến đường dây nóng của Dịch Vụ Gia Đình và Trẻ Em (Family and Children's Services, FCS) để trao đổi với nhân viên xã hội về dịch vụ bảo vệ.

Người Báo Cáo Bắt Buộc là ai?

Người báo cáo bắt buộc, theo định nghĩa của Đạo Luật Báo Cáo Hành Vi Bạo Hành và Bỏ Bê Trẻ Em (Child Abuse and Neglect Reporting Act, CANRA), là người được yêu cầu báo cáo khi biết hoặc có nghi ngờ hợp lý về hành vi bạo hành trẻ em, có được khi hành động với năng lực chuyên môn hoặc trong phạm vi việc làm của một cá nhân. 

Người báo cáo bắt buộc bao gồm:

 • Giáo viên và nhân viên nhà trường
 • Người cung cấp dịch vụ giữ trẻ
 • Chuyên gia y tế
 • Chuyên gia sức khỏe tâm thần và nhân viên xã hội
 • Chuyên gia thực thi pháp luật
 • Thành viên giáo sĩ
 • Tình nguyện viên

Xem danh sách người báo cáo bắt buộc đầy đủ.

Tính bảo mật

Danh tính của người báo cáo bắt buộc không thể được tiết lộ cho gia đình hoặc bất kỳ ai không trực tiếp tham gia điều tra vụ việc.

Các viên chức thực thi pháp luật và/hoặc nhân viên xã hội về dịch vụ bảo vệ phụ trách điều tra vụ việc sẽ biết tên của người báo cáo bắt buộc để liên lạc với họ về báo cáo. Các chuyên gia khác tham gia vụ việc như thám tử và luật sư cũng sẽ có quyền tiếp cận tên của người báo cáo bắt buộc.

Nếu vụ việc dẫn đến một phiên tòa và người báo cáo bắt buộc được yêu cầu làm chứng, danh tính của họ có thể được tiết lộ tại tòa.

Khóa Đào Tạo Cho Người Báo Cáo Bắt Buộc

Người báo cáo bắt buộc địa phương: Tham gia khóa đào tạo trực tiếp do tổ chức đối tác của chúng tôi, Safe & Sound, cung cấp. Họ cung cấp một khóa đào tạo miễn phí bao gồm:

 • Các quy định pháp lý cho những người làm việc với trẻ em và gia đình

 • Các dấu hiệu về thể chất và hành vi của hành vi bạo hành

 • Cách phản ứng khi trẻ tiết lộ hành vi bạo hành

Điền vào biểu mẫu yêu cầu đào tạo hoặc gọi cho Safe & Sound theo số (415) 694-5840.

Người báo cáo bắt buộc bên ngoài Quận San Francisco: Truy cập trang web Khóa Đào Tạo Người Báo Cáo Bắt Buộc Khi Phát Hiện Hành Vi Bạo Hành Trẻ Em trên toàn tiểu bang để đăng ký khóa đào tạo trực tuyến miễn phí về các yêu cầu báo cáo bắt buộc cơ bản.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value