Tất cả thông báo

Lãnh đạo thành phố kêu gọi người dân và doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi dự báo sẽ có mưa và gió lớn hơn.
1,975 người dân California - bao gồm cả cựu thanh niên được nuôi dưỡng và phụ nữ mang thai - sẽ nhận được bất cứ nơi nào từ $ 600- $ 1,200 mỗi tháng.
Bộ Mầm non (DEC) là sản phẩm của sự hợp nhất giữa Văn phòng Chăm sóc và Giáo dục Sớm (OECE) và First 5 San Francisco.
Khoản tài trợ cung cấp 290 nhà ở giá rẻ cho cư dân bao gồm các gia đình, trước đây là người vô gia cư, người già và người lớn khuyết tật. 
"Các thành viên cộng đồng cần biết rằng các chương trình y tế, thực phẩm và nhà ở là an toàn để sử dụng và không thể được xem xét trong bài kiểm tra gánh nặng xã hội."
Một quy tắc gánh nặng xã hội mới bổ sung thêm nhiều biện pháp bảo vệ cho người nhập cư. Việc sử dụng các phúc lợi Medi-Cal, CalFresh và nhà ở công cộng sẽ không cản trở con đường nhập cư của một người.
Chương trình mở rộng tính đủ điều kiện tham gia chương trình Ngân hàng Tã lót của Thành phố từ các hộ gia đình CalWORKs và CalFresh cho những người nhận Medi-Cal. 
Mức tăng 60 triệu đô la một năm sẽ thúc đẩy tăng lương, tăng phúc lợi và cải thiện điều kiện làm việc cho hơn 2.000 nhà giáo dục sớm.
Chương trình giúp người thuê nhà trang trải tiền thuê nhà và các tiện ích chưa thanh toán nếu họ gặp khó khăn về tài chính trong thời kỳ đại dịch.
Việc Thống đốc Texas Greg Abbott đánh đồng việc chăm sóc khẳng định giới tính với lạm dụng trẻ em là một cuộc tấn công trực tiếp vào mục đích của luật bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khẳng định giới tính. 
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value