Kiểm Tra Tính Đủ Điều Kiện Tham Gia CalFresh

Người đủ điều kiện tham gia CalFresh

Kiểm tra tính đủ điều kiện tham gia CalFresh của quý vị chỉ trong vài phút trên mRelief.com.
Xem tờ thông tin: English | Español | 中文  | Filipino | Tiếng Việt | Русский

Người phải được kê khai trong đơn xin

  • Bất kỳ cá nhân nào cùng quý vị mua và chuẩn bị bữa ăn
  • Mọi cá nhân sống tại địa chỉ, chẳng hạn như chồng, vợ, cha mẹ và con cái dưới 22 tuổi

Cách xác định số tiền phúc lợi

Số tiền phúc lợi của quý vị được tính dựa trên thu nhập gộp hàng tháng và quy mô hộ gia đình của quý vị trừ đi các chi phí hàng tháng như: 

  • Khoản thanh toán cấp dưỡng nuôi con
  • Chi phí giữ trẻ
  • Chi phí y tế nếu hộ gia đình quý vị có ít nhất một thành viên từ 60 tuổi trở lên hoặc bị khuyết tật
  • Tiền thuê nhà hoặc thế chấp
  • Chi phí tiện ích và điện thoại

Các nguồn tài chính được miễn trừ, tức không cần đáp ứng các yêu cầu về đơn xin của quý vị bao gồm khoản đầu tư, quyền sở hữu tài sản và tài khoản ngân hàng.  Tuy nhiên, thu nhập từ các nguồn tài chính đó sẽ được tính vào tổng thu nhập gộp của hộ gia đình quý vị.

Hộ gia đình có người lớn tuổi hoặc người khuyết tật có thể gọi cho chúng tôi theo số (855) 355-5757 để biết thêm thông tin chi tiết. 

Hạn Mức Thu Nhập Gộp Hàng Tháng của CalFresh

Hạn mức thu nhập phụ thuộc vào quy mô hộ gia đình. Để đủ điều kiện, thu nhập của hộ gia đình phải dưới hạn mức được nêu trong bảng dưới đây. Lưu ý: Hộ gia đình có người lớn tuổi hoặc người khuyết tật có thể có hạn mức thu nhập gộp hàng tháng cao hơn.

Quy Mô Hộ Gia ĐìnhHạn Mức Thu Nhập Gộp Hàng Tháng (Bắt đầu từ 10/01/2022)
1$2,430
2$3,288
3$4144
4$5000
5$5,858
6$6714
7$7570

Số tiền phúc lợi cao nhất

Mỗi năm, phúc lợi cao nhất chấp nhận được sẽ được điều chỉnh dựa trên mức tăng chi phí sinh hoạt (COLA). Bảng dưới đây trình bày những điều chỉnh mới nhất. Lưu ý: Số tiền phúc lợi của quý vị phụ thuộc vào thu nhập và các chi phí của hộ gia đình quý vị. Tức là số tiền phúc lợi của quý vị có thể ít hơn số tiền được nêu dưới đây. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem tờ rơi: English Español 中文  | Filipino | Tiếng Việt | Русский  

Quy Mô Hộ Gia ĐìnhSố tiền phúc lợi cao nhất (mỗi tháng từ 10/01/2022 tới 09/30/2023)
1$291
2$535
3$766
4$973
5$1,155
6$1,386
7$1,532

Phúc lợi thực phẩm cấp tốc (nhanh hơn)

Phúc lợi thực phẩm có thể được cung cấp trong vòng ba ngày làm việc kể từ thời điểm nộp đơn xin. Để đủ điều kiện, quý vị phải cung cấp giấy tờ tùy thân và đáp ứng tất cả các yêu cầu khác của CalFresh. Ngoài ra, hộ gia đình của quý vị phải: 

  • Kiếm chưa tới $150 một tháng và trong nhà hiện có chưa tới $100.
  • Có tổng thu nhập hàng tháng và số tiền hiện có trong nhà ít hơn tổng tiền thuê nhà và hóa đơn tiện ích hàng tháng.
  • Trong nhà hiện có chưa tới $100 nếu quý vị là người lao động nông nghiệp di cư hay theo thời vụ. 

Gọi số (855) 355-5757 để yêu cầu tiến hành Dịch Vụ Cấp Tốc. 

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?